เวลาขณะนี้
Ulti Clocks content
สถิติผู้เข้าเยี่ยม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1128
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1128
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9191
mod_vvisit_counterเดือนนี้29174
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว42319
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด368762

Online (20 minutes ago): 2
IP ของคุณ : 18.207.136.184
,
วันนี้ : Sep 22, 2019

PostHeaderIconนัยแห่งพระโพธิสัตว์

นัยแห่งพระโพธิสัตว์

สาธุชน  คนพุทธ

“ติงวัดสร้างกวนอิม มุ่งเงินบริจาค ละเลยแก่นธรรม พศ.ชี้ไม่เสียหาย เป็นพาดหัวข่าวที่ผู้เขียนเห็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ซึ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับความนิยมในการจัดสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมของวัดไทยในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตลอดจนลัทธิความเชื่อและแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อพระโพธิสัตว์ ที่ต่างไปจากพุทธศาสนิกชนชาวจีน โดยนักวิชาการอิสระด้านจีนศึกษาและศาสนาพุทธนิกายมหายานผู้ให้ความเห็นกล่าวว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทไม่มีคำสอนเรื่องพระโพธิสัตว์อยู่ในพระไตรปิฎก ดังนั้นวัดไทยจึงควรเน้นหลักธรรมในด้านความเป็นผู้ให้และพระเมตตาที่ทรงมีต่อชาวโลกมากกว่าการสร้างรูปเคารพของพระองค์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประเด็นดังกล่าวดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ทราบ และเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธ  แต่หากได้วิเคราะห์และพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว  จะเห็นได้ว่าการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาเขียนเพื่อให้เป็นประเด็นความสนใจแก่ผู้อ่าน เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง


โดยข้อเท็จจริงเราท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่า ปกติวิสัยของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั้นจะให้ความเคารพกับรูปเหมือนต่างๆในพุทธศาสนาทุกนิกาย รวมทั้งในศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)ด้วย และด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก พิธีกรรมต่างๆตามประเพณีนิยมของคนไทยจึงมีทั้งพุทธไทย พุทธจีน และพราหมณ์ปะปนกันอยู่ อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศลศพของคนไทยเชื้อสายจีน ก็จะมีการประกอบพิธีกงเต็ก ซึ่งนอกจากจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระประธาน ก็จะมีการจัดตั้งรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ด้วย  หรือในพิธีเททองหล่อพระ ก่อนหน้าที่จะมีพระสงฆ์มาสวดเจริญชัยมงคลคาถา ก็จะต้องมีพิธีบวงสรวงตามแบบอย่างพราหมณ์ เป็นต้น ฉะนั้น ตราบใดที่คนไทยยังยึดโยงอยู่กับวัฒนธรรมและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสองนิกาย รวมถึงในลัทธิพราหมณ์ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาล  ผู้แสดงทรรศนะก็ไม่ควรปฏิเสธการสร้างรูปเคารพใดๆ

ประเด็นสำคัญของการไม่ควรติติงต่อการสร้างรูปเคารพดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นเช่นเดียวกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็คือ ชาวพุทธไม่ควรมีการแบ่งแยก หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไม่ว่านิกายใดต่างเน้นเรื่องการสร้างความดี ละความชั่ว และการทำใจให้บริสุทธิ์ การจะสอนให้มนุษย์มีความศรัทธาและยกย่องในวิถีปฏิบัติของผู้ที่กระทำความดี หากแต่ปฏิเสธรูปสัญลักษณ์แทนบุคคลผู้กระทำความดีนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่ขัดกันอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ หากได้ศึกษาถึงความหมายที่เป็นแก่นแท้ของพระโพธิสัตว์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ให้ความเห็นในข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญา กรุณา และอุบายอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมจนไม่ตกเป็นทาสของกิเลส  มีจิตกรุณาต่อสัตว์โลกอย่างหาขอบเขตมิได้ และมีวิธีการแยบยลในการอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรม รวมทั้งยังเป็นผู้มีปณิธานอันแรงกล้าต่อการโปรดสัตว์ การศึกษาและการบรรลุสัจธรรม ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศต่อการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และการเตือนตนให้สำนึกในหน้าที่ของชาวพุทธที่ควรจะพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง หากจะเปรียบธรรมะและคุณค่าของพระโพธิสัตว์เป็นเสมือนแก่นไม้ รูปสัญลักษณ์ของพระองค์ก็คือกระพี้และเปลือกไม้ อาหารตลอดจนเภสัชมิได้เกิดจากการนำแก่นไม้มาปรุงเท่านั้น ทุกส่วนประกอบของไม้ที่ใช้บริโภคได้ย่อมล้วนมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้น ท่านผู้อ่านทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การจะเข้าถึงแก่นไม้จำเป็นต้องผ่านเปลือกและกระพี้เสียก่อน ฉะนั้นในการบริโภคอาหารหรือเภสัชเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่และเพื่อการรักษาโรค จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะตัดเปลือกไม้ทิ้งไป

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนามีหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาเอกของโลกทรงสอน คือการมิให้ชาวโลกเบียดเบียนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งการรักษาสามัคคีธรรม พุทธศาสนาไม่ว่านิกายใดจึงดำรงอยู่โดยปราศจากความขัดแย้งมาเป็นเวลานาน  พ่อแม่พี่น้อง (สมมติว่าผู้เขียนอยู่บนเวที) โปรดเถิด แค่ประเด็นการบ้านงานเมืองก็ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่คนไทยสุดที่จะพรรณนา อย่านำความเห็นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอคติมาตีแผ่ให้นำไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรมด้วยเลย  ถ้าเราจะคิดและมองเรื่องดังกล่าวในเชิงบวก จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทรงเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง แม้รูปเคารพของพระองค์จะเป็นเพียงวัตถุ  แต่ก็มีคุณค่าต่อจิตใจของมวลมนุษย์จนไม่อาจนำมาตีค่าเป็นราคาก่อสร้างได้  อีกทั้งรูปเคารพดังกล่าวยังนำมาซึ่งประโยชน์แก่บุคคล ชุมชนและพระพุทธศาสนามากมาย  อาทิ ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดสามารถนำเงินบริจาคที่เหลือจากการก่อสร้างหรือได้รับจากการมาสักการะพระรูปของประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาใช้เพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในด้านอื่นๆให้ยั่งยืนต่อไป   นายช่าง คนงาน ผู้ให้บริการ และผู้ค้าขายในเขตพื้นที่ใกล้เคียงวัดมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจในท้องถิ่นดี มีการกระจายรายได้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เข้าทำนองไทยทำ ไทยกิน ไทยใช้ ประเทศไทยเจริญ ฯลฯ เมื่อผลลัพธ์ที่ได้เป็นเช่นนี้ การสร้างรูปเคารพของพระบรมโพธิสัตว์ยังจะเป็นสิ่งไม่ดีอีกหรือ?

Last Updated (Tuesday, 17 January 2012 16:13)

 

Add comment


Security code
Refresh